КРАТКО ПРЕДСТАВЯНЕ НА СНЦ ВОЛЕЙБОЛЕН КЛУБ „КАЗАНЛЪК”

ВК „Казанлък” е сдружение с нестопанска цел, създадено през 2005 год., в полза на обществото и по специално на децата от гр. Казанлък. Идеята за създаването му и да привлекат повече деца към спорта, да се ангажира максимално тяхното свободно време, да се изградят у тях спортни навици и постоянство, да се отклонят от пороците на днешния ден – цигари, наркотици и застоял живот. 

В него се обучават и тренират редовно над 100 състезателки.
   Школите на ВК „Казанлък“ работят успешно, благодарение на добрите условия, предоставени от спортната зала "Багира" и на спортен комплекс „Багира“ в Казанлък. 

Залата е оборудвана със специална настилка за волейбол-терафлекс, а отоплението е вече факт през зимата чрез газифициране. Състезателите получават спортна екипировка – официални и тренировъчни екипи.

Клубът е създаден като Сдружение с нестопанска цел, именно за да работи в полза на децата от гр.Казанлък и да възстанови традициите на волейболната игра в града. Основните средства, с които се издържа клубът се превеждат от БФ Волейбол и Община Казанлък под формата на субсидии за спортните клубове за всяка една година, както и спонсорство от различни фирми и лица, почитатели и приятели на волейболната игра. Безспорно финансовият благодетел и президент Васил Аргиров е личността подпомогнала най-много формациите от зала "Багира"! Клубът е член на Българска Федерация Волейбол и е вписан в Националния регистър на лицензираните спортни организации и членуващите в тях спортни клубове по силата на Удостоверение № 1-022-103/ 03.10.2005г. ВК „Казанлък” е със статут на Сдружение с нестопанска цел и е вписан в Централния регистър на юридическите лица с нестопанска цел за осъществяване на общественополезна дейност, под № 20050609002, по силата на Удостоверение от Министерство на правосъдието от 2005 год.
От Септември 2007г. до края на 2008г. беше създаден волейболен отбор – мъже, които се състезаваха в „ А” – елитна волейболна група. Този отбор отбеляза много успехи през краткото време на съществуването си.

От септември 2012г. създадохме волейболен отбор – жени в гр. Казанлък. Отборът бе включен в Националната волейболна лига /НВЛ / за спортно-състезателната 2012/2013.
За сезон 2012/2013 женският тим завоюва 2-ро място на турнира „Купа България” и 3-то място в Държавното първенство на НВЛ-жени. Това за нас бе абсолютна победа, като се има предвид, че бе новосъздаден отбор и тепърва се очакваха още по–големи резултати. Нашите амбиции са да стигнем и до международни участия и турнири по волейбол.

За първи път в историята на казанлъшкия волейбол женският ни състав се класира за финал на държавното първенство, изправяйки се срещу силния тим на "Марица" Пловдив за сезон 2020/2021.

© KAZANLAKVOLLEY.COM - Всички права запазени